Latest news

М. Емилов

Не съм се и надявал, че някой ще открие вода в тази каменлива почва. Тези момчета успяха не само да открият, но и да извадят и изградят инсталация, с която сега се радваме на изобилие от вода.
Смело ги препоръчвам, като изключителни професионалисти.

М. Емилов